Matklubbens Topplista

torsdag, mars 17, 2011

Ingefära hämmar inflammation och cancerceller


Ingefära har länge använts som huskur och som naturläkemedel riktat mot en mängd symptom. Bland dessa kan nämnas reumatism, illamående och huvudvärk. På senare år har flera studier kommit ut som bekräftar ingefäras anti-inflammatoriska effekter.

Senast i raden av dessa är en amerikansk studie som fokuserar specifikt på ingefäras effekt på makrofager. Resultaten i studien visar ett tydligt samband mellan ingefära och en minskad aktivitet hos makrofagerna.

Makrofager är den första celltyp i immunförsvaret som rekryteras och aktiveras vid inflammation. De spelar också en viktig roll som brygga mellan det ospecifika och det specifika immunförsvaret. Studien visar på att makrofager som aktiveras i närheten av ingefära producerar betydligt färre inflammatoriska signalmolekyler. Detta minskar den akuta inflammationen. Det påvisas även att dess roll som vidarebefordrare till det specifika immunförsvaret hämmas kraftigt av ingefära och därmed kan en kaskad av inflammatoriska celler och reaktioner dämpas.

Slutligen indikerar författarna att ingefära skulle kunna ha lindrande effekt vid bortstötning av organ efter transplantationer då makrofager i ett tidigt skede går in i det nya organet och initierar ett inflammationssvar gentemot det.

Källa: Tripathi et al., Ginger extract inhibits LPS induced macrophage activation and function. BMC Complementary and Alternative Medicine 2008, 3:1

Inga kommentarer: